Waarom Taalklas? 

 Wij hebben online en fysieke groepen. 
- Steuntaal Turks en Engels. 
- Veel spreekoefeningen tijdens de les!  
- Taalstages en taalcoaches. 
- We geven persoonlijke aandacht en training. 
- Goede voorbereiding voor op het examen. 
- Ervaring met lesgeven aan anderstaligen. 
- Gecertificeerde NT2 docenten.

 

Doelgroep: 

- Statushouders met/of zonder opleiding en werkervaring. 
- Inburgeringsplichtigen 
- Niet inburgeringsplichtig, maar die wel de Nederlandse taal wil leren. 
- EU-arbeidsmigranten/ expats 
- Laaggeletterden en uitkeringsgerechtigden. 

 

Wat biedt Taalklas? 

Inburgeringslessen: Niveau A0 - A2
Hier leer je de basis van de Nederlandse taal. Je leert lezen, luisteren, schrijven en spreken op niveau 2. Daarnaast leert u meer over de manier waarop we in Nederland samenleven. 

Staatsexamen I en II: Niveau B1 en B2
Het Staatsexamen is bedoeld voor mensen die willen werken of studeren op mbo-3 of -4 niveau (B1) en het hbo of de universiteit (B2).  

 

Voorbereiding inburgeringsexamen 

 

Voorbereiding staatsexamen 

Wat betekent ONA?
Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt (een verplicht onderdeel van je inburgering). 

- ONA theorie (portfolio) met eindgesprek: (mag online en fysiek)
Je maakt je portfolio en daarna ga je in gesprek over je portfolio. Hoe heb je het gemaakt? Met wie heb je het gemaakt? Waarom kies je voor dit beroep? etc. Dus eigenlijk alleen maar vragen over je portfolio. 

- ONA theorie (portfolio) + praktijk 
Je maakt je portfolio en je gaat ook in de praktijk een aantal opdrachten doen. Die kunnen van alles zijn. Een vacature opzoeken, naar een uitzendbureau gaan, een Linkedin pagina openen, taalcafé, vrijwilligerswerk etc. 

Wat betekent privéles of duoles? 
Werk jij en heb jij geen tijd? Dan kun je ook privélessen volgen, dat is één op één. Je kunt ook in duo's verder, dat is een groepje van twee. Je kunt extra grammatica oefenen of extra spreken.
Vraag naar de tarieven en de beschikbaarheden van de docenten. 

Wat betekent examentraining? 
Wil je geen cursus meer volgen, maar alleen oefenen voor het examen? Dan kun je je inschrijven voor de examentrainingen. De docent bereidt je dan voor op het inburgerings- of staatsexamen.

 

 

 

Aanmelding: 

--> U meldt zich aan voor de cursus Nederlands op A1, A2, B1 of B2 niveau. Aanmelden kan via de site, per mail of telefonisch. U krijgt een inschrijfformulier. U vult het inschrijfformulier zo volledig mogelijk in. U kunt het formulier ondertekend aan ons terugsturen of meenemen naar het eerste intakegesprek

 

Intakegesprek: 

--> U wordt uitgenodigd voor een intakegesprek. Dit is gratis. Tijdens het intakegesprek wordt er een toets afgenomen. Op basis van de resultaten wordt het niveau bepaald. Het te bewandelen traject en de kosten worden besproken. Er wordt een contract opgemaakt, dat door u ‘bij akkoord’ ondertekend dient te worden. U wordt gedurende de cursus periodiek getoetst om de vorderingen te meten. U ontvangt een inlogcode voor de e-learning, die aansluit bij de lesmethode. Van u wordt verwacht dat u thuis voldoende tijd besteedt aan het huiswerk en regelmatig oefent met de aangeboden leerstof.

 

Klassen: 

--> Er zitten maximaal 11-15 cursisten in een klas. 
--> Een groep start vanaf 6 cursisten. 

 

Kosten: 

--> Wij werken in 4 modules. De prijzen worden per module besproken tijdens het intakegesprek. Om deze inburgeringscursus te betalen kunt u geld lenen van DUO (Dienst Uitvoeringsorgaan Onderwijs). Kijk voor meer informatie op www.inburgeren.nl.

Module A1
Module A2
Module B1
Module B2